Scroll Top

RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest AFA MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „AFA”)  w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)  Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Dział Ochrony Danych Osobowych, AFA MEDIA SP Z OO AL. KEN 36/112B; 02-797 WARSZAWA z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 
  • przez e-mail: iod@afamedia.pl  → Prosimy przepisać adres ręcznie